Veel gestelde vragen

Mag een hulpverleningsvoertuig met zwaailampen en sirene voorrang nemen of moet hij dit krijgen?
Een voorrangsvoertuig dient u voorrang te verlenen op het moment dat dit voertuig optische- en geluidssignalen voert. Dus met andere woorden:
Voorrangsvoertuigen die optische- en geluidssignalen voeren moeten voorrang krijgen. Deze voertuigen nemen geen voorrang, maar krijgen (als het goed is) voorrang!

In het dagelijkse verkeer ziet u dit terug op de momenten dat er een levensbedreigende situatie heerst op een locatie alwaar dit voertuig heen moet. Jammer genoeg krijgen deze voertuigen niet altijd voorrang, er zijn zelfs situatie te noemen waarin de doorgangsweg opzettelijk versperd wordt (als ”’grap”’). Op deze momenten zal het voorrangsvoertuig zelf een alternatieve vrije baan moeten kiezen, om alsnog te weg met spoed te kunnen vervolgen. Met het idee om de weggebruiker zo goed als mogelijk een handje te helpen is deze site opgezet. Waarbij wij hopen dat de lezer in ziet dat voorrangsvoertuigen nooit zomaar optische- en geluidssignalen voeren!

Met wat voor een snelheid mag een voertuig met zwaailamp en sirene over een kruising rijden?
Hier is géén limiet voor gesteld. In de voortgezette rijopleiding van Ambulancechauffeurs wordt wel geleerd voor een kruising (die niet te overzien is) af te remmen, bijna of geheel tot stilstand te komen en dan pas de kruising over te gaan.

Heeft een hulpverleningsvoertuig met zwaailamp en zonder sirene ook altijd voorrang?
Zwaailampen (optische signalen) moeten altijd in combinatie met de sirene (geluidssignalen) gevoerd worden! In de praktijk komt het ook wel eens voor dat alleen de zwaailampen gevoerd worden, maar dat is dan eigenlijk altijd op verantwoordelijkheid van de desbetreffende bestuurder.

Wat is het telefoonnummer minder-spoedeisende hulp?

Het landelijk telefoonnummer voor niet spoedeisende hulpmeldingen en informatie is: 0900-8844 (voor dit telefoonnummer geldt een bijzonder tarief)
Dit is een service van de politie, en niet van de ambulancedienst. Voor niet spoedeisende vragen op medische aard kun je ten allen tijde terecht bij de eigen Huisarts!

Waar kan ik mijn klacht indienen met betrekking van de afhandeling van de 112 alarm lijn?

Als ik u vraag lees, denk ik dat u een gerichte opmerking heeft aan een betreffende organisaties in de hulpverleningsketen. Ik zou u dan ook willen advieseren om de betreffende klacht te deponeren bij de organisatie die deze vraag aangaat. Neem dus contact op met de organisatie in de betreffende regio/ plaats waar u deze situatie heeft meegemaakt.

Waarom mag een dieren ambulance geen zwaailichten en sirene voeren? Het gaat bij dieren soms toch ook om levensbedreigende situaties?
‘waarom mag een dieren ambulance nu niet met optische en geluidssignalen door het verkeer, dit is toch voor dieren ook een acute situatie!’
Ja, en nee!

De wet erkend alleen acute hulpverleningssituaties als het gaat om levensbedreigende situaties. Dus hulpverleningssituaties waarin het leven van mensen in het geding komt. Op deze momenten mogen alleen Politie, Brandweer en ambulancediensten optische en geluidssignalen voeren, waarmee zij zo snel als mogelijk op de plaats van ongeval kunnen komen.

Zoals je ook leest op de 112spoed site, moeten de hulpverleningsdiensten het niet hebben van hard rijden, maar van een vrije baan. Een vrije doorgang door het verkeer waarin zij zo min als mogelijk hoeven te stoppen. Dit zijn de momenten waarin tijd wordt gewonnen! Misschien heb je onlangs nog gelezen dat ook huisartsen met optische en geluidssignalen door het verkeer willen. Ook dit is niet zomaar geregeld. Deze groep valt ook onder de noemer ‘medische diensten’ en mag daarom ook alleen optische en geluidssignalen voeren op de momenten dat er een levensbedreigende situatie heerst en zij de rit van te voren aanmelden bij de Centrale Post Ambulancevervoer.

Zo zie je maar dat het wettelijk kader behoorlijk is dicht getimmerd. Misschien ook maar goed, anders is de kans erg groot dat het een ‘wild-westen’ wordt op de Nederlandse wegen. Want het risico bestaat natuurlijk altijd dat diensten met optische en geluidssignalen elkaar tegen kunnen komen op de weg, met alle risico’s van dien!

De dierenambulance mag dan wel geen blauw zwaailicht en sirene voeren maar wel een oranje lamp, hiermee kunnen zij op de plaats van hulpverlening aangeven dat zij aan het werk zijn. Deze lamp heeft echter geen voorrang in het verkeer en geen ontheffingen!

Wil je ook een antwoord op een vraag?
Stel het via het formulier elders op de site. We zullen proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden. als je vraag een algemeen ‘nut’ heeft zullen we die op deze pagina bijplaatsen.