Wel doen

Laten we beginnen met de belangrijkste tip!! 
Houd je aandacht bij datgene waar je mee bezig bent……
verkeersdeelnemer!

Kijk eens wat vaker en meer om je heen.
Kijk eens wat vaker naar links en naar rechts van je.
Kijk eens wat vaker in de achteruitkijkspiegels.
Natuurlijk ook niet te veel, maar af en toe een korte blik naar achter, geeft je al veel meer zicht over datgene dat je van achteren benadert. Probeer jezelf maar eens af te vragen of je weet wat voor een kleur of merk auto er achter je rijdt. Dan weet je meteen weer dat het tijd wordt om nog eens in je achteruitkijkspiegel te kijken!

En zet je autoradio eens een toontje lager. Dan hoor je meteen ook

En als een hulpverleningsvoertuig achter je zit,…….
Laat zien dat je de hulpverlener in de gaten hebt, geef duidelijk aan wat je gaat doen: geef richting aan met je richtingaanwijzer!!!.Let daarnaast ook eens op de richtingaanwijzer van dat voorrangsvoertuig. Zij geven ook aan welke richting zij uitgaan. Vaak door de schrikreactie en de aanwezigheid van de overige verlichting, wordt dit vaak over het hoofd gezien.

Een ambulance geeft altijd ruim van tevoren aan welke richting hij kiest.


Hiermee maakt hij duidelijk welke rijbaan hij vrij wil hebben.
Let daar maar eens op!

Pas de snelheid aan.

Zorg voor voldoende ruimte voor de hulpverlenende instantie maar probeer jezelf daarbij niet klem te rijden.

Maar denk vooral aan je eigen veiligheid!!

Lees hier ook wat je NIET moet doen.