Werkplek

Ruimte in het verkeer voor de hulpverlenende diensten, dat is wat wij aan u vragen via de site http://www.112.spoed.nl

Op het moment dat de hulpverlenende diensten zijn aangekomen op de plaats van ongeval willen zij graag aan het werk. Werkruimte is dan ook van het grootste belang!

Geef hulpverlenende diensten niet alleen ruimte in het verkeer, maar ook ruimte op de plaats van ongeval!

En voor het passerende verkeer geldt:

WEES ALERT….LET EXTRA GOED OP UW VOORGANGER…..
HOUD AFSTAND……….EN RIJ ALSTUBLIEFT DOOR!

Want de kans op meerdere aanrijdingen veroorzaakt door
kijkend verkeer is erg groot.

BEDANKT NAMENS ALLE HULPVERLENENDE DIENSTEN!