Dienst vervoer en ondersteuning

De dienst vervoer en ondersteuning, een minder bekende groep van voertuigen die gebruik mogen maken van optische- en geluidssignalen. Vandaar dan ook dat wij via deze pagina u graag op de hoogte brengen van deze bijzondere weggebruikers.

‘De continue race tegen de klok’

Tienduizenden kilometers leggen ze dagelijks af, de cellenbussen en beveiligde dienstauto’s van de unit vervoer. Met één van de voornaamste taken: het vervoer van voorlopig in hechtenis genomen personen, vreemdelingen en afgestrafte gedetineerden. De transportgeleiders rijden kriskras door het hele land, van hot naar her. Ze halen en brengen mensen van en naar justitiële inrichtingen, rechtbanken, politiebureaus en tal van andere bestemmingen in binnen en zelfs buitenland.

Het gebruik van optische- en geluidssignalen

Het gebruik van optische- en geluidssignalen (hierna genoemd als: signalen) is gebonden aan jurisprudentie, wet- en regelgeving. De rode draad in de regelgeving is dat gebruik mag worden gemaakt van de signalen bij het uitoefenen van een ‘dringende taak’, waarbij er sprake moet zijn van een acute noodsituatie.

Als ‘dringende taak’ voor het BOT (Bijzondere Ondersteuningsteam) wordt aangemerkt:

Preventief gebruik bij een bijzondere beveiligingsopdracht
Calamiteit tijdens ‘stille actie’
Personeelsvervoer naar een calamiteit
Als ‘dringende taak’ voor de LBB (Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening) wordt aangemerkt:

Personeelsvervoer naar een calamiteit
Calamiteit tijdens het transport
Pech tijdens het transport
Dreiging tijdens het transport
Indien tijdens de uitvoering van een gedetineerde transport uit ‘hete’ informatie blijkt te zijn, waarbij voor de betreffende gedetineerde een actuele dreiging van bevrijding/liquidatie aanwezig is, dan zal er ook gebruik worden gemaakt van de optische- en geluidssignalen.