Bergingsvoertuigen

De bergingsvoertuigen onderweg & op de werkplek…
Een andere hulpverlenende instantie die tegenwoordig ook veel hinder ondervindt bij calamiteiten is het takel- en bergingsbedrijf.
Omdat veel mensen niet graag ingehaald worden over de vluchtstrook en al helemaal niet tussen de file door gebeurd het vaak dat de file langer duurt als werkelijk noodzakelijk is. Ondanks het feit dat de meeste snelwegen breed genoeg zijn, worden hulpverleningsinstanties gehinderd bij het passeren van de wachtende file.

Wanneer rijdt een berger in Nederland over de vluchtstrook en onder welke voorwaarden?
Een berger rijdt stapvoets met geel zwaailicht en zonder geluidssignalen over de vluchtstrook van een snelweg als deze onderweg is naar de veroorzaker van een file. En dat alleen als er geen andere mogelijkheid is om op een andere wijze de plaats van het ongeval te bereiken. Hiervoor dient dus geen uitdrukkelijke toestemming te worden aangevraagd. De berger bepaalt zelf de noodzaak van zijn werkwijze. Uiteraard zijn hier wel wettelijke regels voor opgesteld. Een bergingsvoertuig verzoekt door het voeren van geel zwaailicht om vrije doorgang. Het is aan niemand verplicht om ruimte te maken, maar in ieders voordeel omdat het wachten daardoor aanzienlijk verkort wordt. De berger wordt veelal aangestuurd door de Incident Management regeling of de alarmcentrales van de Nederlandse verzekeraars.

Wat is Incident Management?
Op de Nederlandse autosnelwegen is het zogeheten Incident Management van kracht. Incident Management heeft tot doel files op de autosnelwegen door incidenten, drastisch te verkorten. De melding van een stilstaande auto wordt gedaan aan een van de betrokken meldkamers van politie, brandweer, ambulancedienst of Rijkswaterstaat (praatpaal, ANWB). Door het CMI (Centraal Meldpunt Incidenten) wordt direct een berger aangestuurd naar de opgegeven locatie en er wordt met de KLPD of politie in dat district contact opgenomen. Deze laatste sturen veelal een voertuig ter plaatse. Als laatste zal ook Rijkswaterstaat de melding ontvangen waarna er indien nodig een kantonier die kant opgaat om desgewenst direct actie te kunnen ondernemen en schade aan de weg te constateren. Ook gaat er bij de betrokkenheid van gevaarlijke stoffen iemand van de Rijksverkeersinspectie ter plaatse.
Een feit:
Het stilstaande verkeer kost bij benadering  3650,- per km per rijbaan per uur.
De afwikkeling van deze meldingen wordt via dezelfde weg teruggekoppeld. Het CMI handelt in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor iedere loze rit ontvangt de berger een vergoeding. De bergingsopdrachten kunnen variëren van het wegslepen van een pechgeval naar de eerste veilige plaats en afslepen van achtergelaten voertuigen tot het bergen van voertuigen die betrokken zijn geweest bij een ongeval, welke kosten door de berger bij de verzekering zal worden verhaald.

Ongeveer hetzelfde werkt het als het betrokken voertuig een vrachtwagen betreft. Het CMV (Centraal Meldpunt Vrachtwagen incidenten) geeft dan de melding uit volgens LVR richtlijnen (Landelijke Vrachtauto Regeling) en de berger rukt voor hun kosten uit. Omdat de eigenaar van een vrachtwagen eerst akkoord moest geven voor de bergingskosten, wat veelal tijd vergde, heeft Rijkswaterstaat besloten garant te staan voor deze kosten. Later zullen deze via de eigenaar worden verhaald. Door deze werkwijze zal de weg meestal sneller vrijgegeven kunnen worden.

Wanneer rijdt een berger in Nederland met blauw zwaailicht en geluidssignalen?Ga naar de top van de pagina

Dit is maar in een klein deel van Nederland aan de orde. De eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen BV is namelijk op dit moment een van de weinige bergers met de wettelijke toestemming om van deze mogelijkheden gebruik te maken onder omstandigheden die daartoe aanleiding geven. In de hierna genoemde omstandigheden, moeten de chauffeurs van bergingsvoertuigen wel in bezit zijn van een certificaat om met optische en geluidssignalen te mogen rijden. Het bovenstaande is voor lichte bergingsauto’s toegestaan tot November 2002, waarna de regelgeving met betrekking tot optische en geluidssignalen herzien wordt.

Deze omstandigheden zijn als volgt:
Het bedrijf maakt samen met bergingsbedrijf Houterman Lent en de brandweer in Arnhem, Elst (Gld) en Nijmegen deel uit van het Duikteam Regio Arnhem. Dit unieke samenwerkingsverband geldt voor de regio’s Rivierenland en KAN in het bijzonder. Wanneer er een (spoed)duikalarm wordt gegeven door de brandweer (AC) aan de duikers gaan deze met passende mogelijkheden en uitrusting ter plaatse. Alle deelnemers aan dit verband hebben hun eigen inbreng. De bergingsbedrijven zorgen voor een takelwagen die meerijdt en desgewenst een speciaal uitgeruste personen- of materiaalwagen, alsmede de beschikbare duikers. De brandweer zorgt ook voor duikers en het benodigde materieel. Het kan dus voorkomen dat er een takelwagen met blauw zwaailicht en geluidssignaal door deze regio naar de ongevalslocatie op weg gaat. Dit voertuig rijdt dan onder de vlag van de vrijwillige brandweer en moet derhalve aan alle daaraan gestelde regels voldoen.

Een andere mogelijkheid is dat er een takelwagen of verkeersbegeleidingsvoertuig van Van Amerongen BV uitrijdt ten behoeve van de Politie Gelderland Midden. Deze zorgt voor afzettingsmaterialen, omleidingen en verkeersreguleringen waar de politie om heeft verzocht. Met de uitdrukkelijke toestemming van het CMG (Meldkamer Politie in Arnhem) mogen er dan optische signalen gebruikt worden. Dit gebeurd echter zelden. Deze voertuigen moeten op deze momenten voldoen aan dezelfde regels zoals die ook zijn opgelegd aan de politievoertuigen onder dezelfde omstandigheden.

Nog een andere mogelijkheid:
Dit kan bijvoorbeeld zijn, als er direct levensgevaar dreigt indien er niet snel een bergingsvoertuig ter plaatse komt. Als iemand bijvoorbeeld bekneld zit in een voertuig, wat op kantelen staat. Of als er een zwaar voertuig of een ander zwaar voorwerp opgebeurt / verplaatst moet worden om een slachtoffer te kunnen bereiken / bevrijden. De brandweer heeft hier niet altijd het juiste (zware) materiaal voor. De agenten ter plaatse kunnen in zo’n geval dan de beslissing nemen, dat het bergingsvoertuig met blauw zwaailicht en geluidssignalen ter plaatse mag komen. Als het CMG het hier mee eens is, dan krijgt het bergingsvoertuig toestemming. In bijna alle gevallen wordt de beslissing van de agenten overgenomen door het CMG.
Een prima PPS, Publieke Private Samenwerking dus, welke vooralsnog alleen mogelijk is in Gelderland-Midden.

Waar ergert de berger zich aan bij zijn werk?

Verkeer dat afremt bij ongevallen.
Verkeer dat te laat/op het laatste moment invoegt en/of rode kruizen negeert.
Snelheidsbeperkingen die overtreden worden (levensgevaarlijk werken!)
Betrokkenen die weggaan van de ongevalslocatie.
Mensen die (daarbij) rijbanen oversteken.
Mensen die de verzekeringsgegevens van de auto alsmede de papieren niet voor elkaar hebben en/of bij zich hebben.
Op weg naar een ‘werkplek’ gehinderd worden bij het passeren van files.
Welke rechten heeft een bergingsvoertuig nog meer?Ga naar de top van de pagina

In veel plaatsen heeft de berger ook recht op het gebruik van busbanen.
In veel plaatsen mag de berger ook gebruik maken van fietspaden.
Dit geldt alleen voor bergingsvoertuigen die op weg zijn naar een melding.

Welke dingen zou men moeten doen bij een ongeval of de melding daarvan?Ga naar de top van de pagina

Zoek uit waar u zich bevindt, hectometerpaal, rijbaan, waar komt u vandaan en waar bent u naar toe op weg.
Blijf bij uw voertuig, maar zorg dat u veilig bent, en het liefst achter een vangrail gaat staan.
Blijf rustig, hulp is immers onderweg.
Beschrijf de schade aan eigen auto en die van de tegenpartij.
Zijn er slachtoffers? Zo ja, waar klagen ze over? Zijn er mensen bekneld? Zo ja, zijn ze bij kennis?
Heeft u een bijzonder voertuig? Automaat, 4×4, grote pick-up, vrachtauto?
Als u aan deze vragen kunt voldoen kan de berger u het snelt
met het goede materiaal helpen!
Om u van meer informatie te kunnen voorzien over dit onderwerp hieronder nog een aantal handige links:
http://berging.pagina.nl
Http://www.amerongenberging.nl
Http://www.incidentmanagement.nl
Http://www.vbs-berging.nl