Disclaimer

Als Webmaster van WWW.112spoed.nl, ben ik niet verantwoordelijk voor al het geplaatste materiaal op deze site. Als bezoeker van deze site blijf je zelf de verantwoordelijkheid dragen voor je eigen verkeersgedrag. Blijf dus op je hoede! Ik kan ook geen kant en klare oplossing geven. Alleen enkele tips die kunnen bijdragen aan een juist anticipatiegedrag.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende (www.112spoed.nl) de informatie op deze website te wijzigen, of op welke manier dan ook te exploiteren (b.v. door re-directing), kopiƫren, verspreiden of mogelijkerwijs anders te gebruiken, dan waar voor bedoeld: persoonlijk thuis-gebruik.

Op al het geplaatste materiaal berust copyright
Al de foto’s en animaties worden door ons gezien als vaste logo’s van onze site. We hebben ook besloten om deze niet (meer) te verspeiden. Dus mocht je ons willen vragen naar de zwaailamp, enz. moeten we je helaas teleurstellen.